2008-07-28

Lekce 5 - číslovky

Korejština užívá dvou číselných systému. Korejského a sinokorejského (převzaté z čínstiny). Obou dvou se užívá v různých případech. Korejské číslovky se používají například jako přívlastek ve větě (jeden člověk, dvě hodiny, pět kusů, tři kávy), sinokorejských se užívá v běžném počítání (peníze, násobilka, tel. čísla...).Roční období
(rok sinokor./kor. [:ňon/he:])

jaro [:pom:]
léto 여름 [:jorǔm:]
podzim 가을 [:kaǔl:]
zima 겨울 [:kjoul:]Měsíce
(měsíc sinokor./kor. [:wol/tal:] )

leden 일월 [:irwol:]
únor 이월 [:iwol:]
březen 삼월 [:samwol:]
duben 사월 [:sawol:]
květen 오월 [:owol:]
červen 유월 [:juwol:]
červenec 칠월 [:čchirwol:]
srpen 팔월 [:parwol:]
září 구월 [:kuwol:]
říjen 시월 [:šiwol:]
listopad 십일월 [:šibirwol:]
prosinec 십이월 [:šibiwol:]Dny v týdnu
(den v týdnu 요일 [:joil:])

pondělí 월요일 [:worjoil:]
úterý 화요일 [:hwajoil:]
středa 수요일 [:sujoil:]
čtvrtek 목요일 [:mogjoil:]
pátek 금요일 [:kǔmjoil:]
sobota 토요일 [:tchojoil:]
neděle 일요일 [:irjoil:]

týden 주일 [:čuil:]
víkend 주말 [:čumal:]
den sinokor./ kor. [:il/nal:]Datum
K vypsání data se používají sinokorejské číslovky
a to v pořadí rok/měsíc/den

25. června 1995 - 1995년 6월 25일
(일천구백구십오년 유월 이십오일)
[:ilčchongubekkušiboňon juwol išiboil:]

9. listopadu 2008 - 2008년 11월 9일
(이천팔년 십일월 구일)
[:ičchonpchalňon šibirwol kuil:]Hodiny
Při určování hodin se používá korejských číslovek ve zkráceném tvaru + 시 (hodina). Minuty (분) a vteřiny (초) se vyjadřují pomocí sinokorejských číslovek.

12 hod. 35 min. - 열두시 삼십오분
[:jolduši samšibobun:]

9 hod. 15 min. - 아홉시 십오분
[:ahobši šibobun:]

3 hod. 50 min. 27 vteřin - 세시 오십분 이십칠초
[:seši ošippun išipčchilčcho:]

Půlhodiny (
půl [:pan:]) je možné snadno vyjádřit ve formátu hodina + půl
půl jedné 열두시 반 [:jolduši ban:] (12 + půl)
půl osmé 일곱시 반 [:ilgopši ban:] (7 + půl)

Žádné komentáře: