2008-07-23

Lekce 3 - slovesa dějová a kvalitativníKorejská slovesa se podle významu dělí na dvě hlavní skupiny, na slovesa dějová a slovesa kvalitativní.1. Dějová slovesa vyjadřují nějakou činnosti, stav nebo děj.
보다 dívat se [:poda:], 가다 jít [:kada:], 오다 přícházet [:oda:]
쓰다 psát [:ssǔda:], 자다 spát [:čada:], 듣다 slyšet [:tǔtta:]...

2. Kvalitativní slovesa vyjadřují vlastnosti či kvalitu.
젊다 být mladý [:čomta:], 높다 být vysoký [:nopta:]
다르다 být jiný [:tarǔda:], 좋다 být dobrý [:čotcha:]...
V češtině odpovídají přídavným jménům, v korejštině jsou však braná jen jako tvar slovesa a je nutné je tak pro správnou větnou kontrukci vnímat. Tvoří se koncovkou ~ㄴ/은.

예쁘다 být krásný [:jepǔda:]
예쁜 → 예쁜 여자 krásná žena [:jepǔn jodža:]

나쁘다 být špatný [:napǔda:]
→ 나쁜
→ 나쁜 책 špatná kniha [:napǔn čchek:]

다르다 být jiný [:tarǔda:]
→ 다른 다른 잡지 jiný časopis [:tarǔn čapči:]

높다 být vysoký [:nopta:]
→ 높은
높은 사람 vysoký člověk [:nopchǔn saram:]

slovosled ve větě:
높은 사람을 봅니다.
[:nop
ǔn saramǔl pomnida:]
Vidím vysokého člověka.

다른 잡지를 읽습니다.
[:dar
ǔn čapčirǔl ilsǔmnida:]
Čtu jiný časopis.


Pokud je korejské přídavné jméno tvořeno jménem podstatným (např. Jablečný džus), jeho tvar zůstává v nulovém pádě bez použití jakýchkoliv koncovek.
사과 쥬스 jablečný džus (=jablko džus) [:sagwa džjus:]


Zdvořilá koncovka přítomného času ~ㅂ니다/~습니다
Korejština má až příliš bohatě rozvinutý systém vyjadřování zdvořilosti. Zatímco my máme jen vykání a tykání, korejci si zakládají na daleko větším možství různých nuancí. Stupeň zdvořilosti závisí na vztahu komunikujících osob. Zvažuje se věk, sociální či pracovní postavení nebo vzájemný osobní vztah či momentální emoce.

Formální zdvořilostní stupeň použiván v médiích či při komunikaci s né známou osobou případně osobou, k níž z jakéhokoliv důvodu vzhlížíme a respektujeme ji, je právě ~ㅂ니다/~습니다. Jejich připojení ke slovesům závisí na posledním písmenu, pakliže končí na samohlásku či souhlásku.


sloveso +
~ㅂ니다
  • 가다 → 갑니다 [:kada → kamnida:]
  • 오다 → 옵니다 [:oda → omnida:]
  • 보다 → 봅니다 [:poda → pomnida:]
  • 쓰다 → 씁니다 [:sǔda → sǔmnida:]

sloveso + ~습니다

  • 있다 → 있습니다 [:itta → isǔmnida:]
  • 좋다 → 좋습니다 [:čotcha → čosǔmnida:]
  • 높다 → 높습니다 [:nopta → nopsǔmnida:]
  • 젊다 → 젊습니다 [:čomta → čomsǔmnida:]

Slovesa s konečnou hláskou
~ㄹ ji vypouštějí.
  • 알다 → 압니다 [:alda → amnida:]
  • 살다 → 삽니다 [:salda → samnida:]

Žádné komentáře: