2008-07-28

Lekce 7 - slovesný základ Vol.2

4. U sloves s kmenem končícím na ㅣ, přidáváme koncovku 어.
V tomto případě však dochází k následujícímu stažení → ㅣ+ 어 = 여. Výjimečně je možné setkat se s nezkráceným tvarem, ale ve většině případu se slovesný základ tvoří takto a zkracuje se.

알리다 → 알려 oznámit [:alljo:]
지다 → 져 prohrát [:čjo:]
걸리다 → 걸려 trvat [:kolljo:]
다니다 → 다녀 docházet [:tanjo:]
기다리다 → 기다려 čekat [:kidarjo:]
흘리다 → 흘려 ronit [:hǔlljo:]


5. Mizení koncového ~ㅅ
Pokud máme u některých sloves v kmenové koncovce jako poslední znak ㅅ, po připojení příslučné koncovky při tvorbě slovesného základu se vypouští. Slovesný základ však nijak jinak neovlivňuje.

짓다
지어 stavět [:čio:]
붓다
부어 nalévat [:puo:]

!!! Toto vypouštění se týká pouze slov, které měly v minulosti místo znaku ㅅ znak jiný, který v dnešní podobě korejština již nezná. Pro jistotu je nutné si slovesné základy těchto sloves ověrit ve slovníku.


6. Střídání kmenového ~ㄷ za ~ㄹ

묻다 → 물어 ptát se [:muro:]
듣다 → 들어 slyšet [:tǔro:]
걷다 → 걸어 kráčet [:koro:]


7. Střídání kmenového ~ㅂ za ~ㅜ.
Ve spojení s koncovkou slovesného základu dostaneme tvar ~워.

가깝다
가까워 být blízko [:kakkawo:]
어렵다
어려워 být obtížný [:orjowo:]
쉽다
쉬워 být snadný [:šiwo:]
춥다
추워 být zima [:čchuwo:]

V případě slabik ~돕 a 곱 se ~ㅂ mění spolu s 아 na ~와
곱다
고와 být hezký [:kowa:]
돕다
도와 pomoci [:towa:]


8. Zkracování slovesného základu
Výše je již zmíněné zkracování slovesného základu například slovesa 하다. Z dalších je časté zkracovaní slovesa 되다
→ 되어 → 돼 (stát se) nebo případy sloves s kmenovou slabikou .

보내다
(보내어) 보내 posílat [:pone:]
지내다
(지내어) 지내 trávit čas [:čine:]