2008-07-28

Lekce 6 - slovesný základ Vol.1

Při tvoření i jiných ydvořilostních koncovek než jen ~ㅂ니다/습니다 je nutné dopátrat se slovesného základu slova. Stejně tak je tento základ nezbytný pro tvorbu minulého času slovesa.

Na první pohled se tvorba slovesného základu může zdát komplikovaná, ale má poměrně pevná pravidla, což manipulaci se slovy o moc zjednodušuje.


1. Slovesa, která mají v kmeni 'kladnou' samohlásku
(čili ㅏ, ㅗ nebo 야)

Slovesný základ u těchto sloves se tvoří
odtržením ~다 a příponou ~아.

받다 → 받아 dostat [:pada:]
보다 → 보아 (봐) vidět [:poa/pwa:]
좋다 좋아 být dobrý [:čoa:]
돌다 → 돌아 vracet se [:tora:]
놀다 → 놀아 hrát si, bavit se [:nora:]

U kmenů již končících na ㅏ dochází ke krácení slovesného základu a přidaná koncovka ~아 se rovná kmeni slova
slovo končící na ㅏ + koncovka 아 = pouze kmenová koncovka tak, jak byla na začátku.
(např. 가다
→ 가 + ㅏ = pouze 가)

가다 → 가 jít [:ka:]
자다
→ 자 spát [:ča:]
사다
→ 사 kupovat [:sa:]


2. slovesa, která mají v kmeni 'zápornou' samohlásku
(čili ㅓ, ㅜ nebo ㅡ)
U těchto sloves se slovesný základ tvoří opět
odtržením ~다 a příponou ~어.

먹다
→ 먹어 jíst [:mogo:]
주다
→ 주어 (줘) dávat [:čuo/čwo:]
울다
→ 울어 plakat [:uro:]
불다
→ 불다 foukat [:puro:]


Podobně jako u sloves končících na ㅏ je tomu u sloves končících na ㅓ nebo ㅕ.
slovo končící na ㅓ + koncovka 어 = pouze kmenová koncovka tak, jak byla na začátku.

서다
→ 서 + 어 = pouze 서 vstávat [:so:]
켜다
→ 켜 + 어 = pouze 켜 zapalovat [:kchjo:]


U sloves která mají v otevřeném kmeni ㅡ samohláska mizí a mění se v ㅓ.
쓰다
→ 써 psát [:sso:]
크다
→ 커 být velký [:kcho:]

U víceslabičných kmenů zaměníme v tomto případě koncovou samohlásku ㅡ koncovkou neboㅏ ㅓ podle předcházející slabiky

아프다 → 아파 bolet [:apcha:]
바쁘다
→ 바빠 spěchat [:pappa:]
슬프다
→ 슬퍼 být smutný [:sǔlpcho:]
나쁘다→ 나빠 být zlý, špatný [:nappa:]VÝJIMKY
Při tvorbě slovesného základu bohužel dochází i k mnoha výjimkám, které je nutné si zapamatovat.

A. Sloveso 하다 má tvar slovesného základu 하여, zkráceně 해 - tato zkrácená verze se však používá v 99% jakékoliv komunikace.

깨끗하다 být čistý [:kkekkǔtchada:]
깨끗하여 [:kkekkǔtchajo:], 깨끗해 [:kkekkǔtche:]

건설하다 budovat [:konsorhada:]

건설하여 [:konsorhajo:], 건설해 [:konsorhe:]

일하다 pracovat [:irhada:]
일하여 [:irhajo:], 일해 [:irhe:]

말하다 mluvit [:marhada:]

말하여 [:marhajo:], 말해 [:marhe:]


B. Je-li kmen tvořen pouze samohláskou ㅗ nebo ㅜ, koncovka slovesného základu splyne ve slabiku 와 nebo 워 v závislosti na předešlé koncovce.

오다
(오+아)přicházet [:wa:]
싸우다
(싸우+어) 싸워 bojovat [:ssawo:]
피우다
(피우+어) 피워 kouřit [:pchiwo:]


C. Kmeny končící slabikou ~로 tvoří slovesný základ splynutím v ~ㄹ라 nebo ~ㄹ러 v závislosti na předešlé koncovce.

모르다 → 몰라 nevědět, neznat [:molla:]
바르다 → 발라 natírat [:palla:]
부르다
→ 불러 volat [:pullo:]
흐르다
→ 흘러 téci [:hǔllo:]


Jen několik sloves tvoří slovesný základ odlišně:
(nutné zapamatovat si)

이르다
이르러 dosáhnout něčeho [:irǔro:]
푸르다
푸르러 být zelenomodrý [:pchurǔro:]
누르다
누르러 být žlutý [:nurǔro:]
따르다
따라 v závislosti na [:ttara:]

Žádné komentáře: